Infra sálavé obrazy

Poznejte rozdíl mezi klasickým topením a topením díky infra obrazům
art, heating, infrared

Klasické konvekční teplo

(radiátor, přímotop) ohřívá vzduch v jeho okolí. Dochází k teplotním ztrátám, nejdříve se ohřívají stěny stopu a podlaha zůstává dlouho studená.

 • nevzhledný design
 • zabírá místo
 • vysoké topné náklady
 • zahřívá jen okolní vzduch
 • způsobuje cirkulaci vzduchu
 • vysušuje vzduch
 • nevysušuje zdivo
art, heating, infrared

Infračervené vytápění

využívá principu slunečního IR záření uvolněného do Vaší místnosti.

 • krásný design od našich umělců
 • nezabírá žádné místo
 • nižší topné náklady
 • zahřívá lidi a předměty
 • nezpůsobuje cirkulaci vzduchu
 • nevysušuje vzduch
 • vysušuje zdivo (redukce plísní)
Infračervené vytápění využívá principu slunečního IR záření uvolněného do Vaší místnosti. Další výrazným kladem tohoto druhu vytápění je postupné vysoušení zdiva a tím i zamezení tvorby nadměrné vlhkosti a plísní.
Tradiční způsob vytápění domácností pomocí přímotopů nebo radiátorů se postupně stává minulostí. V poslední době se stále více lidí obrací k modernějším alternativám, jako je například infračervené vytápění.
Klasické topení zahrnuje vytápění vzduchu v místnosti, což může být energeticky náročné a neefektivní. Na rozdíl od toho infračervené topení využívá infračervené záření pro ohřev předmětů a povrchů v místnosti, což znamená, že teplo je přenášeno přímo na tělesa v místnosti, nikoli na vzduch.
Sálavé obrazy jsou instalovány na stěnu a produkují teplé paprsky, které ohřívají předměty a lidi v místnosti. Tento proces způsobuje úsporu energie, protože je potřeba mnohem méně energie na ohřev předmětů v místnosti než na ohřev vzduchu.
Infrapanelům se také daří vytvářet méně prašnosti v místnosti, protože nedochází k proudění vzduchu, jako tomu bývá u klasických topení. Díky tomu se snižuje riziko alergií a respiračních problémů.
Výhodou infračerveného topení je také jeho rychlost. Ihned po zapnutí se začínají ohřívat předměty v místnosti a lidé se cítí tepleji bez nutnosti čekání, až se celá místnost ohřeje. Tento proces vede k úspoře energie a peněz.